Anasayfa | Kitaplar : Bir Ömrün Hikayesi | Dünden Bugüne Bektaşlı - Rasim ALTINTAŞ   Ben Okuyamam - Müşerref ALTINTAŞ   | info@rasimaltintas.com
 
 
 
 İletişim Bilgileri
 Eposta info@rasimaltintas.com
 

DÜNDEN BUGÜNE BEKTAŞLI

Rasim ALTINTAŞ

1  KAPAK
2  YAZARIN ÖZEÇMİŞİ
3  ÖNSÖZ
4  İLİMİZ, İLÇEMİZ,KÖYÜMÜZ
5  BEKTAŞLI KÖYÜMÜZ (BELDEMİZ)
6  KURULUŞU VE TARİHÇESİ
7  KONUMU
8  YAPILAŞMA DURUMU
9  DEMOGRAFİK YAPISI
10  OKULLAŞMA DURUMU
11  SİYASİ EĞİLİMİ
12  YÖNETİMİ
13  EVLERDE YAŞAM KOŞULLARI
14  AYDINLANMA ARAÇLARI
15  İÇME SUYU VE TEMİZLİK
16  KILIK KIYAFET DURUMU
17  ÖRGÜ VE DOKUMA İŞLERİ
18  TARIMSAL ÜRETİM VE EKONOMİK DURUM
19  BUĞDAYDAN ÜRETİLENLER
20  ŞEKER PANCARI VE AYÇİÇEĞİ ÜRETİMİ
21  YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİ
22  SEBZE ÜRETİMİ
23  ÜZÜM VE PEKMEZ ÜRETİMİ
24  HAYVANCILIK
25  HAYVANLARIN BAKIMI VE BESLENMESİ
26  HAYVANLARDAN ELDE EDİLEN ÜRÜNLER
27  SÜTTEN ÜRETİLENLER
28  KÖYLÜNÜN ÖDEDİĞİ VERGİLER:
29  YEMEK ÇEŞİTLERİMİZ
30  YEMEK PİŞİRME
31  YEMEK SERVİS ARAÇLARI
32  KIŞLIK ERZAKIN HAZIRLANMASI
33  SOSYAL KURUMLARIMIZ
34  BAYRAMLAR
35  GELENEKLERİMİZ
36  DOĞUM ADETLERİ
37  SÜNNET ADETLERİ
38  ASKER UĞURLAMA
39  CENAZE DEFNETME
40  HALK ARASINDAKİ YANLIŞ İNANIŞLAR
41  SÖZLÜ EDEBİYATIMIZ
42  ATA SÖZLERİ
43  ÇEVREDE SÖYLENEN SÖZLER:
44  DEYİMLER
45  BİLMECELER
46  TEKERLEMELER
47  MANİLER
48  TÜRKÜLER
49  ÇEVRESEL FIKRALAR
50  ÇOCUK OYUNLARI
 
 
< Geri | İleri >
YÖNETİMİ

Bektaşlı Köyü, Belediye teşkilatının kurulduğu 1956 yılına kadar muhtar ve azalardan oluşan ihtiyar heyetince yönetildi. Bunlar dört senede bir yapılan seçimlerle göreve gelirler ve Köy Kanunu’ndaki hükümlere göre görevlerini yürütürlerdi.

O yıllarda muhtar seçimleri bazen mahalleler arasında mücadeleye dönüşürdü. Bu mücadeleler 1946 da yapılan Millet Vekili seçimlerinden sonra daha da belirgin hale geldi. Köyün kuzey doğusunda bulunan Tepe Mahalle ile güney batısında bulunan ve ağaların da bulunduğu Aşağı Mahalle arasında oy alma yarışı olurdu. Nüfus bakımından daha kalabalık olan Tepe Mahalle daha çok Demokrat partiyi, diğer taraf da ağırlıklı olarak Cumhuriyet Halk Partisi’ni tutardı. Muhtar seçimlerinde genel olarak Tepe Mahalle’nin desteklediği aday kazanırdı ama, bazen Aşağı Mahalle’nin başvurduğu taktikler sonucunda  kaybettikleri de olurdu. Asım Ağa’nın Muhtar seçildiği seçimin  iş zamanında  ve halkın çoğunun tarlada, bağda, bahçede olduğu sırada  ve seçim gününün karşı tarafa (Tepe Mahalleye) yeterince duyurulmadan yapılmasından dolayı seçim sonucuna itiraz edilmiş..Olay mahkemeye düşmüş seçim iptal edilmişti.

Başka bir seçimde de gün akşam olduğu için seçim sandığı sayılamamış ve muhafaza edilmesi için camiye konmuş. Seçimi kaybettiklerine inanan taraftan birkaç kişi gece sandığı çalmak istemişler. Ama nöbet tutmakta olan diğer tarafın adamları tarafından görülünce aralarında arbede çıkmış. Bu sırada sandık nöbetçilerinden Topuz Lakaplı kişi sandığı kaçırırken yakaladığı kişiye vurmak için süygüyü getirin süygüyü (sürgü, kar ve ahır kürümeye yarayan araç) diye bağırmaya başlamış. Sandığı kaçırmak istiyenlerden birinin kaçış sırasında ayakkabısı ayağından düşmüş ve orada kalmış. Ertesi gün bu ayakkabıyı bir beze sarmışlar  (hazır cenaze var sevabına kastedenler var mı!.. diye bağırarak) mahallede dolaştırmışlar.                                         

Bektaşlı‘da belediye teşkilatı kuruluncaya kadar uzun yıllar boyunca çok sayıda muhtar görev yapmış ve bazı hatıralar bırakmışlardır. Bunlar arasında en çok hatırladığım iki kişiden biri Ahmet Ağa (Taflıoğlu) dır.                                                                             

Bir Not: 1955 yılında evlenme muamelem vesilesi ile nüfus memurluğundaki Bektaşlı’nın nüfus defterini incelerken 1934 tarihinde çıkarılan Soyadı Kanunu gereğince Ahmet Ağa tarafından düzenlenip onaylanmış soyadı listesini gördüm ve o güne kadar babamın Susam olarak bilinen soyadının aslında  Altıntaş olduğunu  öğrendim.

İki kişinin diğeri İse Hasan Efendi (Şahin) idi. Yozgat’ta  Polislik veya Askeri İnzibatlık yaptığı için kazandığı tecrübe sayesinde muhtarlığı daha bilinçli ve etkili yürüttüğü söylenirdi ve en uzun süre muhtarlık yapanlardan biri idi.

Muhtarların emrinde bu günkü ifade ile bir köy bekçisi bulunurdu. Ancak, o zaman buna bekçi demezler Hasas derlerdi (doğrusu ases). Bu hasaslardan hemen her muhtarla çalışan, neredeyse ömrünü bu görevde tükeden biri vardı, daha çok Ko.lakabı ile anılan ve  Muhtarlığın demirbaşı sayabileceğimiz bu kişi  Osman  Hamurcu idi.                                         O yıllarda köyde Taflıoğlu’nun odası dışında hiçbir evde telefon yoktu. O da tamamen kendine özel olduğu için köylünün işi ile ilgili olmazdı. Muhtarlıkça köylüye duyurulması gereken  bilgiler ya tellal çağırtılarak ya da Hasas’ın bizzat evlere giderek haber vermesi şeklinde iletilirdi. 

Bektaşlı, 1956 da belediye olma hakkını elde ettikten sonra yapılan seçimle Mehmet Çetindağ ilk Belediye başkanı oldu ve dört seneye yakın bu görevi sürdürdü. O zamana kadar bir muhtarlık varken her mahallede bir muhtarlık olmak üzere dört muhtarlığa ayrıldı. Muhtarların görev ve yetki sınırları da iyice daraldı. Çünkü tek muhtarlık varken yaptığı  görevlerin çoğu belediyeye devredilmiş oldu.

İlk yıllarda ayrıca bir Belediye binası olmadığı için Okulun avlusu dışındaki öğretmen lojmanlarından bir tanesi gecici olarak belediye tarafından kullanıldı. Bir süre sonra  köyün önünde ve şose yoluna yakın fidanlığın içinde yapılan küçük bir binaya taşındı. Kısa bir süre  burada kaldı..


Eski Belediye ve arkada görülen yeni İlkokul Binası

 
Daha sonraki yıllarda eski mezarlık taşındı. Mezarlıktan kalan boş alana kullanışlı ve modern bir belediye binası yapıldı.Bektaşlı Belediyesi halen bu binada faaliyetini sürdürmektedir.


Yeni Belediye Binası

Belediye teşkilatı kurulduktan itibaren belediyeye telefon bağlandı. Bunu izleyen yıllarda ise isteyen evlere de bağlanmaya başlandı.

27 Mayıs  1960 tarihinde yapılan askeri müdahale sonucunda hükümetin düşmesi ile bütün Türkiye’de olduğu gibi Mehmet Çetindağ’ın da belediye başkanlığı görevine son verildi.  1960 yılından  1963 yılına kadar  geçen zamanda (ara dönem) belediye başkanlığı geçici olarak görevlendirilen İlkokul Müdürü Mustafa Coşkun tarafından vekaleten yürütüldü. Ve 1963 yılında yeniden belediye seçimlerinin yapılmasına izin verildi. Aynı yıl yapılan seçim sonucunda Fikret Taflıoğlu Bektaşlı Belediye Başkanı oldu ve üst üste iki dönem seçimi kazanarak 1973 yılına kadar bu görevi sürdürdü. 1973 ve 1977 yıllarında  yapılan seçimleri Ali Soylu kazandı. Ancak, 12 Eylül 1980 askeri müdahalesiyle  bütün Türkiye’deki Belediye başkanlarının karşılaştığı gibi Ali Soylu’nun da  görevine son verildi ve yine bir ara dönem başladı. Bu ara dönemde de İlkokul Müdürü Fikri Aydın vekaleten Belediye Başkanlığına getirildi. 1984 yılında yapılan Belediye Başkanlığı seçimini tekrar Ali Soylu kazandı  ve 1989 yılına kadar devam etti. 1989 yılında yapılan seçimi kazanan Fikret Taflıoğlu üçüncü kez bu görevi üstlendi ve1994 yılına kadar sürdürdü. Bundan sonra İsmail Çankaya (1994-1999), Enver İpekçi (1999-2004), Tahsin Özkan ( 2OO4- 2OO9) yıllarında  seçimle gelerek bu görevi yürüttüler. 2009 yılında yapılan seçimi kazanan Ünal Bulut Bektaşlı Belediye Başkanı oldu.      

Bektaşlı Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin hazırladığı dökümanda belirtildiğine göre Bektaşlı’da; 1956 yılında Belediye teşkilatı kurulduktan günümüze kadar geçen zaman içinde önceden mevcut olanlar dışında ilk ve ortaokul olmak üzere iki okul binası, bir öğretmen lojmanı, sağlık ocağı, kurs binası, yeni belediye hizmet binası, fırın, selektör, PTT, İki adet sulama regülatörü ile beton kaplaması yapılmış 20 km sulama kanalı, evlere su ve elektrik dağıtımı şebekesi  gibi tesisler hizmete sokulmuştur.