Anasayfa | Kitaplar : Bir Ömrün Hikayesi | Dünden Bugüne Bektaşlı - Rasim ALTINTAŞ   Ben Okuyamam - Müşerref ALTINTAŞ   | info@rasimaltintas.com
 
 
 
 İletişim Bilgileri
 Eposta info@rasimaltintas.com
 

DÜNDEN BUGÜNE BEKTAŞLI

Rasim ALTINTAŞ

1  KAPAK
2  YAZARIN ÖZEÇMİŞİ
3  ÖNSÖZ
4  İLİMİZ, İLÇEMİZ,KÖYÜMÜZ
5  BEKTAŞLI KÖYÜMÜZ (BELDEMİZ)
6  KURULUŞU VE TARİHÇESİ
7  KONUMU
8  YAPILAŞMA DURUMU
9  DEMOGRAFİK YAPISI
10  OKULLAŞMA DURUMU
11  SİYASİ EĞİLİMİ
12  YÖNETİMİ
13  EVLERDE YAŞAM KOŞULLARI
14  AYDINLANMA ARAÇLARI
15  İÇME SUYU VE TEMİZLİK
16  KILIK KIYAFET DURUMU
17  ÖRGÜ VE DOKUMA İŞLERİ
18  TARIMSAL ÜRETİM VE EKONOMİK DURUM
19  BUĞDAYDAN ÜRETİLENLER
20  ŞEKER PANCARI VE AYÇİÇEĞİ ÜRETİMİ
21  YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİ
22  SEBZE ÜRETİMİ
23  ÜZÜM VE PEKMEZ ÜRETİMİ
24  HAYVANCILIK
25  HAYVANLARIN BAKIMI VE BESLENMESİ
26  HAYVANLARDAN ELDE EDİLEN ÜRÜNLER
27  SÜTTEN ÜRETİLENLER
28  KÖYLÜNÜN ÖDEDİĞİ VERGİLER:
29  YEMEK ÇEŞİTLERİMİZ
30  YEMEK PİŞİRME
31  YEMEK SERVİS ARAÇLARI
32  KIŞLIK ERZAKIN HAZIRLANMASI
33  SOSYAL KURUMLARIMIZ
34  BAYRAMLAR
35  GELENEKLERİMİZ
36  DOĞUM ADETLERİ
37  SÜNNET ADETLERİ
38  ASKER UĞURLAMA
39  CENAZE DEFNETME
40  HALK ARASINDAKİ YANLIŞ İNANIŞLAR
41  SÖZLÜ EDEBİYATIMIZ
42  ATA SÖZLERİ
43  ÇEVREDE SÖYLENEN SÖZLER:
44  DEYİMLER
45  BİLMECELER
46  TEKERLEMELER
47  MANİLER
48  TÜRKÜLER
49  ÇEVRESEL FIKRALAR
50  ÇOCUK OYUNLARI
 
 
< Geri | İleri >
DEMOGRAFİK YAPISI

DEMOGRAFİK YAPISI

Bektaşlı halkı homojen bir yapıya sahiptir. Ayrılık ve aşiret yaşantısı yoktur. Akrabalığa bağlı olarak lakapları ile anılan bazı kalabalık aileler vardır. Ancak, günümüzde bu aileler  şehirlere ve yurt dışına yapılan göçler nedeni ile eski kalabalıklığını kaybetmiştir. Köyün doğu tarafından başlarsak ilk akla gelenler; Hasankalar, Alövkalar, Arzılar, Kadılar, Berberler, Ömerhocalar, Bekirhocalar Velikalar, Tahirkalar, Celaller, Hasanağalar, Keçeliler, Adacılar, Şalavurtlar, Çillemeler, Kadeşler, İmamlar, Kırtomarlar, Beyler, Hamurcular, Köraliler, Firikler, Halil Ustalar, Gizzikler, Siviller, Ümmetler, Avşarlar v.s. den başka, köyün merkezinde yeralmış olan Taflıoğulları (Ağalar) bellibaşlı ailelerdir. Bu ailelerin çoğunluğu mutedil, çalışkan ve hakkına razı insanlar olmasına karşın az sayıda kavgacılığı ve baskıcılığı ile temayüz etmiş olanlar da vardır. Bizim çocukluğumuz yıllarında zaman zaman kavgalar olduğunu görürdük.Bu kavgaların birçoğu doğruluğu şüpheli ithamlardan;  ya da çocuklar ve kadınlar arasındaki tartışmaların büyüklere intikal ettirilmesi ile çıkardı. Bazıları da, eski anlaşmazlıkların, süregelen kinlerinden veya kıskançlıktan  kaynaklanırdı. Asıl anlamlı kavgalar ise; arsa ,tarla ve bezeri gayrimenküllerin veya parasal değeri olan başka şeylerin paylaşılmasından dolayı, akrabalar arasında çıkan kavgalardı. Bu kavgalardan iki tanesinde kavgayı durdurmak için araya giren kişilerden Tevfikle,  Zotu (lakaplı) kişi, kavgacıların yanlışlıkla vurdukları taş ve balta darbesi ile öldürülmüşlerdi.Olayda suçu sabit görülenler bir süre hapis yatmışlardı.Buna rağmen nüfusunun çokluğunun da dikkate alınarak çevre köylerle karşılaştırıldığında Bektaşlı en az kavga olan köylerden biri idi.Günümüzde de  okullaşmanın yaygınlaşması, Orta ve Yüksek öğrenim gören gençlerin sayılarının gittikçe artması,şehirle olan ilişkilerin gelişerek görgü ve bilginin yaşam tarzını etkilemesi ile insanların davranışları da olumlu yönde değişmektedir.

Soyadı Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 1934 yılından önce insanlar daha çok baba adları veya lakabları ile anılırlardı. Bazen ana adları ile anılanlar da vardı. Baba adlarına örnek olarak yine köyün doğusundan başlarsak; Alövka’nın Osman, Çakırka’nın Hasan, Haceli’nin Ahmet, Ömer Hoca’nın Mehmet Ali, Bekir Hoca’nın Hasan, Mehmet Usta’nın Ahmet, Tahirka’nın Mustafa, Halil Usta’nın Hasan, Hakkı Ağa’nın Asım, İbrahimka’nın Mehmet, Avşar’ın Şıkı, Şaban’ın Mevlüt,Şıh Osman’ın Ahmet. Baba lakapları ve adları ile birlikte anılanlar: Kör Ali’nin Mehmet, Kör Osman’ın Zaim, Har Ali’nin Yusuf,Sağır Hasan’ın Rifat ,Kara Hasan’ın Hüseyin (Üsün)’Deli Osman’ın Yusuf, Arap Alin’in Aziz   gibi. Sadece baba lakabları ile anılanlar da vardı.Bunlara örnek olarak Tosun’un Topal, Şalavurt’un Ahmet, Tapan’ın Mevlüt,Nanikka’nın Şıkı,Çöllö’ğün Yusuf,Macar,ın Mehmet, Keçeli’nin Hüseyin, Milli’nin Musa, Karabıyık’ın İzzet, Kademoğlu Mustafa, Kırtomar’ın Ali, Horozcu’nun Memiş,Cırığın Mehmet,Kabakçı’nın İbrahim,Sülüğün Memiş gibi. Ana Lakapları ile anılanlardan İmiğin Lalek (leylek), İmiğin Hasan ,Düverli’nin Ahmet, Hedi’nin Abdurrahman, Arzı’nın Ali,Hatıç’ın Ali,Miyese’nin Mustafa,Gamer’in Mahmut   gibi. 

Bunlardan başka bazı kişiler de aşağıda belirtildiği gibi sadece kendi lakapları ile anılırdı; Konyalı, Haçirali, Macar, Doktor, Mamalı, Yalakçı, Cino, Urfalı, Çöllo, Lalek,Kabakçı, Dangırdak, Keçeli, Elibüyük, Kamalı, Kekilli, Adımcı, Topuz, Memili, Yalınayak, Zom, Zotu, Kepi, Kırbıyık, Tepesi Delik, Yankafa, Topçu, Hoçuk, Cücükçü, Kabukçuoğlu, Talaz; Kadınlarda, Gelekli, Maviş, Körmavı gibi. Bazen de ismin önüne konan sıfatla birlikte anılır; Kara Mustafa, Kara Halil , Kara Veli, Dığır Ali, Arap Ali,Koca İsmail, ,Hırlak Hasan,Sağır Eyyüp (İğip) .Kadınlarda; Çolak  Zarif,Kır Emine,Deli Avrat gibi. Yukarıdaki isimler ve lakaplar okuyucunun tanıyabilmesi bakımından halk arasında söylendiği gibi yazıldı. 

Bu lakaplar, kişilerin dikkat çeken fiziki yapılarına, davranışlarına veya konuşma ve  hareket tarzlarına uygun olarak toplum tarafından (bir çoğuda çocuk yaşta iken çocuklar arasında) takılmıştır. Kişiyi lakabı ile anarken hiçbir zaman onu küçük düşürmek veya aşağılamak gibi bir amaç güdülmemektedir. Lakapların hemen hepsi hem toplum hem de ilgili kişi tarafından o kadar benimsenmiş ki çoğu zaman kişinin esas adını bilmeye ihtiyaç kalmamış, hep lakabı ile anılır olmuş ve hoş karşılanmıştır. Bu duruma Anadolu’nun hemen her köyünde rastlamak mümkündür.

Köyün mahallelerine gelince; Belediye olmadan önce Tepe Mahalle, Dere Mahalle, Kırıksoku Mahallesi, İmamlar Mahallesi ve Alövkalar Mahallesi diye adlandırılırdı. Belediye olduktan sonra Zafer Mahallesi, Yenicami Mahallesi, Camiikebir Mahallesi ve Başağa Mahallesi adlarıyla 4 muhtarlık kuruldu.