Anasayfa | Kitaplar : Bir Ömrün Hikayesi | Dünden Bugüne Bektaşlı - Rasim ALTINTAŞ   Ben Okuyamam - Müşerref ALTINTAŞ   | info@rasimaltintas.com
 
 
 
 İletişim Bilgileri
 Eposta info@rasimaltintas.com
 

DÜNDEN BUGÜNE BEKTAŞLI

Rasim ALTINTAŞ

1  KAPAK
2  YAZARIN ÖZEÇMİŞİ
3  ÖNSÖZ
4  İLİMİZ, İLÇEMİZ,KÖYÜMÜZ
5  BEKTAŞLI KÖYÜMÜZ (BELDEMİZ)
6  KURULUŞU VE TARİHÇESİ
7  KONUMU
8  YAPILAŞMA DURUMU
9  DEMOGRAFİK YAPISI
10  OKULLAŞMA DURUMU
11  SİYASİ EĞİLİMİ
12  YÖNETİMİ
13  EVLERDE YAŞAM KOŞULLARI
14  AYDINLANMA ARAÇLARI
15  İÇME SUYU VE TEMİZLİK
16  KILIK KIYAFET DURUMU
17  ÖRGÜ VE DOKUMA İŞLERİ
18  TARIMSAL ÜRETİM VE EKONOMİK DURUM
19  BUĞDAYDAN ÜRETİLENLER
20  ŞEKER PANCARI VE AYÇİÇEĞİ ÜRETİMİ
21  YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİ
22  SEBZE ÜRETİMİ
23  ÜZÜM VE PEKMEZ ÜRETİMİ
24  HAYVANCILIK
25  HAYVANLARIN BAKIMI VE BESLENMESİ
26  HAYVANLARDAN ELDE EDİLEN ÜRÜNLER
27  SÜTTEN ÜRETİLENLER
28  KÖYLÜNÜN ÖDEDİĞİ VERGİLER:
29  YEMEK ÇEŞİTLERİMİZ
30  YEMEK PİŞİRME
31  YEMEK SERVİS ARAÇLARI
32  KIŞLIK ERZAKIN HAZIRLANMASI
33  SOSYAL KURUMLARIMIZ
34  BAYRAMLAR
35  GELENEKLERİMİZ
36  DOĞUM ADETLERİ
37  SÜNNET ADETLERİ
38  ASKER UĞURLAMA
39  CENAZE DEFNETME
40  HALK ARASINDAKİ YANLIŞ İNANIŞLAR
41  SÖZLÜ EDEBİYATIMIZ
42  ATA SÖZLERİ
43  ÇEVREDE SÖYLENEN SÖZLER:
44  DEYİMLER
45  BİLMECELER
46  TEKERLEMELER
47  MANİLER
48  TÜRKÜLER
49  ÇEVRESEL FIKRALAR
50  ÇOCUK OYUNLARI
 
 
< Geri | İleri >
KURULUŞU VE TARİHÇESİ

KURULUŞU VE TARİHÇESİ
 
Bektaşlı Beldesi’nin kuruluşu hakkında net bilgiler mevcut olmamakla beraber ilk yerleşimin M.Ö. Anadolu’ya hakim olan Hititler’e kadar uzandığı tahmin edilmektedir. Sulanan arazisinin içinde bulunan Küçük Höyük, Boz Höyük ve İğdecik mevkindeki höyükle tarihi İğdecik Şehri’nin kalıntıları bunu doğrular durumdadır. Anadolu’nun ortasında bulunan İğdecik Şehri’nin o dönemde önemli bir merkez olduğu anlaşılmaktadır. Hititler’den sonra sırası ile Frigler, Lidyalılar, Persler, Kapadokya Krallığı, göçebe bir kavim olan Galatlar Anadolu’nun muhtelif bölgelerine  yerleşmişlerdir. Malazgirt Savaşı’na kadar sırası ile Permagon-Pontus Devleti kurulmuş ve M.Ö. 85 yılına kadar Roma İmparatorluğu’na bağlı kalmıştır. Bu dönemde Arap orduları ve Sasaniler de bu bölgeyi ele geçirmeye çalışmışlarsa da başarılı olamamışlardır. Bütün bu kavimler asırlar boyunca tarihi ömürlerini tamamlayıp yok olmuşlardır. M.S.1071 tarihinde Bizans Kıralı Romen Diyojen’le Türk Hükümdarı Alpaslan arasında yapılan Malazgirt savaşından sonra Selçuklular’ın Anadolu’ya hakim olup yerleşmelerini izleyen yıllarda Orta Asya’dan gelen yüzlerce Türk kavmi Anadolu’nun çeşitli bölgelerine yerleşerek Türk Yurdu haline getirmişlerdir. Aynı yıllarda

Bektaşlı’nın bulunduğu coğrafya’ya da Göktürk boylarının yerleştiği bilgisi bulunmaktadır.  Bektaşlı’nın ilk defa Delice Çayı’nın kolu olan Öz’ün güneyinde bulunan ve Satılmış adı verilen tepenin yamacında kurulduğu; Satılmış’ta bulunan ve zamanla çöküntülerle yapısı bozulmuş olarak günümüze kadar varlığını koruyan İn’in (mağaranın) o zaman ibadethane olarak kullanıldığı, daha sonra 1 km kuzeydeki bugünkü yerine taşındığı söylenmektedir. 

Bektaşlı’nın ilk adının, Güneyli olduğu , o tarihlerde burada söz sahibi ve ünlü bir kişi olan Bekteş Bey’in bu adı değiştirerek kendi adını verdiği ve ondan sonra Bekteşli diye anıldığı  ifade  edilmektedir. Köyün batısındaki sulanan arazinin köye yakın bir bölümünün Bekteş Bey çayırı diye anılması bu görüşü desteklemektedir. Kimileri de toprak altından çıkarılıp evlerin yapımında kullanılan ve kefek adı verilen yumuşak taşın adından kaynaklandığını ileri sürmektedir.Bundan esinlenerek söylenen Pektaş ya da Berktaş anlamına gelen sözün Bektaşlı olarak ifade edildiği iddia edilmektedir. 
Günümüzde beldemizin adı komşu köylerin halkı tarafından Bekteşli , kendi halkımız tarafından da Bektaşlı olarak ifade edilmektedir. Bu ifadeler yukarıda anlatılan iki görüşü de sınırlı olarak desteklemektedir.