Anasayfa | Kitaplar : Bir Ömrün Hikayesi | Dünden Bugüne Bektaşlı - Rasim ALTINTAŞ   Ben Okuyamam - Müşerref ALTINTAŞ   | info@rasimaltintas.com
 
 
 
 İletişim Bilgileri
 Eposta info@rasimaltintas.com
 

DÜNDEN BUGÜNE BEKTAŞLI

Rasim ALTINTAŞ

1  KAPAK
2  YAZARIN ÖZEÇMİŞİ
3  ÖNSÖZ
4  İLİMİZ, İLÇEMİZ,KÖYÜMÜZ
5  BEKTAŞLI KÖYÜMÜZ (BELDEMİZ)
6  KURULUŞU VE TARİHÇESİ
7  KONUMU
8  YAPILAŞMA DURUMU
9  DEMOGRAFİK YAPISI
10  OKULLAŞMA DURUMU
11  SİYASİ EĞİLİMİ
12  YÖNETİMİ
13  EVLERDE YAŞAM KOŞULLARI
14  AYDINLANMA ARAÇLARI
15  İÇME SUYU VE TEMİZLİK
16  KILIK KIYAFET DURUMU
17  ÖRGÜ VE DOKUMA İŞLERİ
18  TARIMSAL ÜRETİM VE EKONOMİK DURUM
19  BUĞDAYDAN ÜRETİLENLER
20  ŞEKER PANCARI VE AYÇİÇEĞİ ÜRETİMİ
21  YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİ
22  SEBZE ÜRETİMİ
23  ÜZÜM VE PEKMEZ ÜRETİMİ
24  HAYVANCILIK
25  HAYVANLARIN BAKIMI VE BESLENMESİ
26  HAYVANLARDAN ELDE EDİLEN ÜRÜNLER
27  SÜTTEN ÜRETİLENLER
28  KÖYLÜNÜN ÖDEDİĞİ VERGİLER:
29  YEMEK ÇEŞİTLERİMİZ
30  YEMEK PİŞİRME
31  YEMEK SERVİS ARAÇLARI
32  KIŞLIK ERZAKIN HAZIRLANMASI
33  SOSYAL KURUMLARIMIZ
34  BAYRAMLAR
35  GELENEKLERİMİZ
36  DOĞUM ADETLERİ
37  SÜNNET ADETLERİ
38  ASKER UĞURLAMA
39  CENAZE DEFNETME
40  HALK ARASINDAKİ YANLIŞ İNANIŞLAR
41  SÖZLÜ EDEBİYATIMIZ
42  ATA SÖZLERİ
43  ÇEVREDE SÖYLENEN SÖZLER:
44  DEYİMLER
45  BİLMECELER
46  TEKERLEMELER
47  MANİLER
48  TÜRKÜLER
49  ÇEVRESEL FIKRALAR
50  ÇOCUK OYUNLARI
 
 
< Geri | İleri >
İLİMİZ, İLÇEMİZ,KÖYÜMÜZ

İLİMİZ, İLÇEMİZ,KÖYÜMÜZ

Kitabın asıl konusu olan Bektaşlı Beldesi’nin (Köyü’nün)  anlatımından önce, bağlı olduğu Yozgat İl’i ile  ilçesi hakkında kısa bir bilgi vermenin uygun  olacağı düşündüm.Bundan dolayı giriş bölümünde İl ve ilçemizin kısa da olsa tanıtılmasına yer veridim.       

İlimiz Yozgat


YOZGAT’IN KURULUŞU

Yozgat kataloğunun I.Cildindeki açıklamalarda; Türkmen boylarından Çapanoğlu Aşireti''nin sürüleri ile birlikte bugünkü Yozgat''ın bulunduğu yaylaya geldikleri, burada sürülerini otlattıkları, bir süre sonra yerleşik düzene geçtikleri, kurdukları mekana da  koyun  sürüsüne verilen yoz isminden esinlenerek Yozkent adını verdikleri ve bunun zamanla değişerek Yozgat olarak ifade edildiği belirtilmektedir.
 Bir rivayete göre de; Yozgat''ın bulunduğu yaylada Çapanoğlu Aşireti’nin en yaşlısı olan Cabbar Ağa, sürüsünü otlatırken yanına ak sakallı bir derviş gelip çok susadığını söylemiş ve su istemiş. Cabbar Ağa, suyu olmadığını, ancak süt verebileceğini söyleyerek bir bakraç dolusu süt vermiş. Derviş sütü kana kana içtikten sonra çok memnun olmuş. Ve Cabbar Ağa’ya dönerek;  “evladım, Allah yozuna yoz ( koyun sürüsü) katsın” demiş ve ortadan kaybolmuş. Boşalan bakracın o anda tekrar süt ile dolduğunu gören Cabbar Ağa, kısa bir şaşkınlık geçirdikten  sonra,  dervişin Hızır olduğunu anlamış ve ardından bakakalmış. Başından geçen bu olayı aşiret beylerine anlatmış.Bundan çok etkilenen aşiret Beyleri, bu toprakların kendileri için uğurlu geleceği kanaatine varmışlar. Ve o  günden sonra beylerin önderliğinde Yozkent’in temeli atılmış. Halkın dilinde söylene söylene değişime uğramış ve   Yozgat biçiminde anılmaya başlanmıştır.
Başka bir rivayete göre de; Oğuz Türkleri''nden Bozoklar’ın bu yaylalara sürüleri ile gelip yerleştikleri ve bu mevkiye kendi adlarından esinlenerek Bozok Yaylası, kurdukları meskun yere de Bozok adını verdikleri belirtilmektedir.
Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra birincisi 15 Ekim 1924, ikincisi 3 Şubat 1934 de olmak üzere iki defa Yozgat’ı ziyaret etmiş, ikinci gelişinde Yozgat halkına: “Ünlü süvarileri harp meydanlarında döğüşen Türk yiğitlerinin harman olduğu diyar, Bozok yaylasının çocukları varolun!” sözü ile hitap etmiştir. 

Yozgat Kültür ve Dayanışma Derneği’nin daveti ile konferans vermek için Yozgat’a gelen Önemli şairlerimizden  Arif Nihat Asya Yozgat’ı gezip tarihi hakkında bilgi aldıktan sonra   şu şiiri yazmıştır.

 

YOZGAT

Ey güzel yüzlü şehir, bildim adın Yozgat’mış,
Bir Pir’in duasıyla Hak Yoz’una Yoz katmış.
Daha sonra kızının mayasına naz katmış,
Şükür, birincisini çok ikinciyi az katmış.
Kızınla evlenenin kışlarına yaz katmış.

Arif Nihat Asya
 

BOĞAZLIYAN

Boğazlıyan ilçesi, Yozgat’ın güneydoğusunda ve Yozgat-Kayseri karayolu üzerindedir. Yozgat’a uzaklığı Sarıkaya-Sorgun yolundan 125 km, Atatürk yolu adı verilen kısa yoldan 85 km dir. Kayseri İl mekezine 80, Yenifakılı tren istasyonuna 21 km dir. İlçenin tamamının yüzölçümü 2129 km² ve deniz seviyesinden yüksekliği 1050 metredir.
Halk arasındaki söylentilere göre Boğazlıyan’ın kurulduğu yerin o dönemde sazlıklarla kaplı bir bataklık olduğu, bu bölgeye girenlerin bir çoğunun bataklıkta boğulduğu, bu nedenle bölgeye Boğazlıyan dendiği ve buraya kurulan meskun yere de Boğazlıyan adı verildiği  sanılmaktadır. Teberi Tarihi’nde de; Boğazlıyan adının barış içinde yaşanan yer anlamına geldiği ve isminin bundan kaynaklandığı kaydı bulunmaktadır.
Diğer bir rivayete göre de,  Boğazlıyan’ın buraya ilk gelen Boğazlıyanlıoğulları adında bir sülale tarafından kurulduğu ve adını da bu sülaleden aldığı söylenmektedir. Ancak, kuruluş tarihi hakkında kesin bir bilgiye ulaşılamamıştır.

YENİFAKILI

Yozgat İli’nin güneyinde yer alan ve  eski adı Karafakılı olan Yenifakılı, deniz seviyesinden 1036 m yükseklikte olup, yüzölçümü ekim alanları ile birlikte 378 km² dir.
Cumhuriyetin ilanından sonra Kırşehir’in ilçesi Avanos’a bağlanan Karafakılı köyü 1929 yılında Avanos’tan ayrılarak Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesine bağlandı. Daha sonraki yıllarda adı, Yenifakılı olarak değiştirildi. 1990 yılında da Boğazlıyan’dan ayrılarak ilçe yapıldı.

Bu tarihe kadar Boğazlıyan’a bağlı bir köy olan ve 1956 yılında Belediye teşkilatı kurulan Bektaşlı beldesi de daha yakın olmasından dolayı 1990 yılında Boğazlıyan’dan alınarak Yenifakılı’ya bağlandı.
Günümüzde Yenifakılı’nın bir beldesi (Bektaşlı) 6 köyü vardır.Hepsinin toplam nüfusu 15.600 civarındadır.
Cumhuriyet’in kuruluşundan sonra yapılan Ankara-Kayseri tren yolu Yenifakılı’dan geçirilmiş ve Cumhuriyet’in nimetinden  ilk yararlanan yerleşim yerlerinden biri olmuştur.