Anasayfa | Kitaplar : Bir Ömrün Hikayesi | Dünden Bugüne Bektaşlı - Rasim ALTINTAŞ   Ben Okuyamam - Müşerref ALTINTAŞ   | info@rasimaltintas.com
 
 
 
 İletişim Bilgileri
 Eposta info@rasimaltintas.com
 

DÜNDEN BUGÜNE BEKTAŞLI

Rasim ALTINTAŞ

1  KAPAK
2  YAZARIN ÖZEÇMİŞİ
3  ÖNSÖZ
4  İLİMİZ, İLÇEMİZ,KÖYÜMÜZ
5  BEKTAŞLI KÖYÜMÜZ (BELDEMİZ)
6  KURULUŞU VE TARİHÇESİ
7  KONUMU
8  YAPILAŞMA DURUMU
9  DEMOGRAFİK YAPISI
10  OKULLAŞMA DURUMU
11  SİYASİ EĞİLİMİ
12  YÖNETİMİ
13  EVLERDE YAŞAM KOŞULLARI
14  AYDINLANMA ARAÇLARI
15  İÇME SUYU VE TEMİZLİK
16  KILIK KIYAFET DURUMU
17  ÖRGÜ VE DOKUMA İŞLERİ
18  TARIMSAL ÜRETİM VE EKONOMİK DURUM
19  BUĞDAYDAN ÜRETİLENLER
20  ŞEKER PANCARI VE AYÇİÇEĞİ ÜRETİMİ
21  YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİ
22  SEBZE ÜRETİMİ
23  ÜZÜM VE PEKMEZ ÜRETİMİ
24  HAYVANCILIK
25  HAYVANLARIN BAKIMI VE BESLENMESİ
26  HAYVANLARDAN ELDE EDİLEN ÜRÜNLER
27  SÜTTEN ÜRETİLENLER
28  KÖYLÜNÜN ÖDEDİĞİ VERGİLER:
29  YEMEK ÇEŞİTLERİMİZ
30  YEMEK PİŞİRME
31  YEMEK SERVİS ARAÇLARI
32  KIŞLIK ERZAKIN HAZIRLANMASI
33  SOSYAL KURUMLARIMIZ
34  BAYRAMLAR
35  GELENEKLERİMİZ
36  DOĞUM ADETLERİ
37  SÜNNET ADETLERİ
38  ASKER UĞURLAMA
39  CENAZE DEFNETME
40  HALK ARASINDAKİ YANLIŞ İNANIŞLAR
41  SÖZLÜ EDEBİYATIMIZ
42  ATA SÖZLERİ
43  ÇEVREDE SÖYLENEN SÖZLER:
44  DEYİMLER
45  BİLMECELER
46  TEKERLEMELER
47  MANİLER
48  TÜRKÜLER
49  ÇEVRESEL FIKRALAR
50  ÇOCUK OYUNLARI
 
 
< Geri | İleri >
ÖNSÖZ

Amacım; okuyucuyu, Anadolu’nun ortasında bulunan ,Yozgat İl’ine bağlı, Bektaşlı Beldesi’nin (köyü’nün) kısa tarihçesi ile konumu ve genel durumu hakkında bilgilendirmekle beraber yeni kuşaklara;kendilerinden önce Bektaşlı’da yaşamış olanların günlük yaşantılarını, karşılaştıkları zorlukları ve çevrenin ekonomik-sosyal durumunu tanıtarak, geleceğini planlarken geçmişin tecrübelerinden yararlanmalarına  yardımcı olmaktır.

Kitabın asıl konusu olan Bektaşlı’nın anlatımından önce, giriş bölümünde bağlı oduğu il ve ilçenin tanıtılmasına  yer verilmiştir. Bunun için Yozgat İl’i ile Boğazlıyan ve Yeni Fakılı ilçeleri hakkında kısa bilgi verilmesi uygun görülmüştür.

Kitapta, Bektaşlı’nın tarihçesi hakkında  anlatılanlar, halk arasında süre gelen tarihsel hikayelere ve yaptığım  araştırmalar sonucunda elde edilen bilgilere dayanmaktadır. Bu bilgilerden hareketle, Bektaşlı’nın kuruluşu, konumu, halkının demografik  yapısı, okullaşma durumu, siyasi eğilimi, yönetimi ve yapılaşma durumu hakkında gözlem,  inceleme ve araştırmalara dayanan değerlendirmeler  yapılmıştır.

Burada yaşayan İnsanlarımızın, yaşamlarını sürdürebilmeleri için neleri ve nasıl ürettikleri; yaşantılarında hangi zorluklarla karşılaştıkları, yaşadıkları zamanın sunduğu olanaklardan yeterince yararlanıp yararlanamadıkları konularındaki açıklamalara ek olarak, sosyal ilişkilerin geliştirilmesi ve manevi değerlerin yaşatılması konusunda da  bilgiler sunulmuştur.
Üzerinde durulması gereken önemli bir husus; kitapta anlatılan konular her ne kadar Bektaşlı’yı tanımlıyor olsa da, Bektaşlı’daki yaşam koşullarının İç Anadolu başta olmak üzere, Ülkemiz’in birçok bölgesinin niteliklerini de taşıdığı dikkate alındığında, Bektaşlı’nın Özellikle İç Anadolu Bölgesi için iyi bir örneklem teşkil ettiği dikkate alınmalıdır.

Yaşı ilerlemiş olanlar, kitabı okudukları zaman, gençlik dönemlerindeki Bektaşlı ile bugünkü Bektaşlı’yı karşılaştırma olanağı bulacaklar ve neler kaybedildiğini hatırlayarak belki de hayal kırıklığına uğrayacaklardır. Çünkü, kitapta anlatılan, Sırçalı’daki bağların, o zaman sulanan arazideki bostanların, yoncalıkların, Çorak’taki kavun tarlalarının, yaz aylarında sağılmak üzere çevre tepelere gelen koyun sürülerinin, bu tepelere kurulmuş olan çadırların, sabahleyin sığır gidiyor sürün!... diye bağıran sığır çobanlarının ve daha nice  kayıpların özlemini duyacaklardır.

Kitabın okunup anlaşılmasında kolaylık sağlamak için konular bölümler halinde ele alınmış ve küçük başlıklar altında anlatılmaya çalışılmıştır.
Yazma işine yıllar sonra başladığım için yaşamım boyunca gelişen olayları tüm ayrıntıları ile anlatabilmemin olanaksızlığının okuyucu tarafından takdir edileceğini ve yazılanların değerlendirilmesinde bu hususun dikkate alınacağını,  metinleri düzenlerken yazım kurallarına uymaya özen göstermekle beraber varsa gözden kaçan küçük hataların hoş karşılanacağını ümit ederim.

Kitabı başından sonuna kadar okuyanlar geçmişten bu güne kadar Bektaşlı halkının yaşayışındaki değişikleri görecekler. Şehirleşmenin ve köyden şehre olan göçlerin sonucu olarak meydana gelen değişimlerin genellikle olumlu yönde olmakla beraber bazı değerlerin de yok olduğunu  fark edeceklerdir…..     .

Bektaşlı’nın geçmişinin gelecek kuşaklara tanıtılması için küçük bir  hizmet sundum ise bundan mutluluk duyarım.                                                  
      

Rasim ALTINTAŞ